Space 1

Willem Marinus Dudok (Amsterdam, 6 juli 1884 – Hilversum, 6 april 1974) heeft heel wat bijzondere panden ontworpen, zo ook het dit voormalige schoolgebouw uit 1929. Een parel van Hilversum.

W. Dudok – Romantisch kubisme

De voormalige Calvijnschool werd in 1929 door Willem Marinus Dudok ontworpen. In 1949 zijn er 4 lokalen aan de Eemnesserweg bijgebouwd. De school is tot mei 2012 onder de naam Kruispuntschool in gebruik geweest als basisschool. In juni 2012 is het gehele complex verkocht aan Mark Janssen die het in eerste instantie Kruispunt voor Beeldcultuur noemde. De bedoeling is om van het gebouw een plek te maken die voldoende aantrekkingskracht heeft om Hilversum weer op de creatieve landkaart te zetten. Om dat streven te verstevigen is de naam Kruispunt voor Beeldcultuur eind 2012 op de schop gegaan en vervangen door Old School Projects. In het pand zijn een 10 bedrijven gevestigd, een overzicht kun je hier vinden. Gemeentelijk Monument ID: GMH0769 - De in 1929-1930 voor leerlingen van het bijzonder lager onderwijs bestemde Johannes Calvijnschool is een van de vele door gemeentearchitect W.M. Dudok voor Hilversum ontworpen schoolgebouwen. De school met gymzaal was gebouwd voor de `Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag'. Het in de karakteristieke Dudoktrant uitgevoerde schoolgebouw zou in eerste instantie vijf leslokalen bevatten, maar werd uiteindelijk gebouwd met zeven lokalen. Twee haaks op elkaar staande volumes met een vertikaal accent in de vorm van een platte toren bij de entree en een trappenhuis vormden de oorspronkelijke bouw. De tussen de Eemnesserweg, de Jan van der Heijdenstraat en de Siemensstraat gesitueerde school is in 1948-1949 uitgebreid met een vleugel aan de kant van de Eemnesserweg (zuidzijde), die eveneens is ontworpen door Dudok.